[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


เรื่อง : ประกาศปรับเปลี่ยนวันเปิด-ปิด ภาคเรียน
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
จันทร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
เข้าชม : 779


 

  • การแก้ไขระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอขอแก้ไขระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ในส่วนของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตามที่ รมว.ศธ.อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเปิดและปิดภาคเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้

- ภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม และปิดภาคเรียน 11 ตุลาคม เปลี่ยนเป็นเปิดภาคเรียน 10 มิถุนายน และปิดภาคเรียน 4 พฤศจิกายน 
- ภาคเรียนที่ 2 
วันเปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน และปิดภาคเรียน 1 เมษายนของปีถัดไป เปลี่ยนเป็นเปิดภาคเรียน 26 พฤศจิกายน และปิดภาคเรียน 26 เมษายน ของปีถัดไปข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แบบรายงานผลสัมฤทธิ์โรงเรียนในฝัน 2 / พ.ค. / 2558
      การประชุมด้วยระบบทางไกล 17 / ธ.ค. / 2557
      สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปีการศึกษา 2557 17 / ธ.ค. / 2557
      สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้นปีการศึกษา 2557 13 / ก.ย. / 2557
      รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล 20 / ก.ค. / 2557


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
410/1 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 038-517280 โทรสาร 038-517279
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6