[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


เรื่อง : คู่มือดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา (NT) ปี 2554
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
จันทร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
เข้าชม : 2588


           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา  ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาทั่วประเทศเป็นผู้ประสานงานการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2554  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามแนวปฏิบัติเดียวกัน  จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับการจัดสอบ

ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาที่นี่ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แบบรายงานผลสัมฤทธิ์โรงเรียนในฝัน 2 / พ.ค. / 2558
      การประชุมด้วยระบบทางไกล 17 / ธ.ค. / 2557
      สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปีการศึกษา 2557 17 / ธ.ค. / 2557
      สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้นปีการศึกษา 2557 13 / ก.ย. / 2557
      รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล 20 / ก.ค. / 2557


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
410/1 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 038-517280 โทรสาร 038-517279
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6